Historie společnosti

Česko-slezská výrobní, spol. s. r. o. byla založena 21. června 1993 a od svého počátku navázala na dlouholetou tradici výroby maringotek ve Zlatých Horách. Profesionální přístup ze strany zaměstnanců a moderní technologie umožnila společnosti specializaci na výrobu montovaných kancelářských a skladových objektů sestavených z kontejnerových modulů. V roce 1996 byla zahájena spolupráce mezi Česko-slezskou výrobní a rakouskou firmou CONTAINEX Container – Handelsgesellschaft, m.b.H. v oblasti odbytu. Od 1. ledna 2001 byla Česko – slezská výrobní, spol. s r. o. transformována na akciovou společnost se základním kapitálem 30 300 000 Kč. Významným milníkem byl rok 2006, kdy do akciové společnosti vstoupil strategický partner CONTAINEX Container – Handelsgesellschaft, m.b.H.. V lednu 2018 se tento strategický partner stal 100% vlastníkem naší akciové společnosti.

Společnost pružně reagovala a optimalizovala svůj výrobní program. V současné době se zabývá výrobou obytných a sanitárních kontejnerů v různých úpravách.

Tyto produkty zhotovené firmou Česko-slezská výrobní, a. s. se staly pevnou součástí české a mezinárodní stavební branže.

Dnem 1. října 2021 došlo ke změně právní formy z a. s. na s.r.o. a zároveň se upravil název společnosti na CS-CONT s.r.o.