Technologie výroby

Společnost Česko-slezská výrobní se podílí na neustálém vývoji technologie výroby kontejnerů v rámci koncernu Containex (TPQ), využívá moderní technologie a automatizovaná pracoviště pro zkvalitnění práce a snížení zátěže na životní prostředí.